Siccantum logo

Om företaget
Om företaget

Stefan & Kristina

Siccantum Musikproduktion HB grundades 2008 av Stefan och Kristina Olsson, som fortfarande driver företaget. Inriktningen idag är ungefär densamma som då, dvs. att erbjuda musikunderhållning, studio- och liveinspelningar, utbildningar och komposition, med kvalitet som ledord. Tillkommit på senare tid har skivbolagsdelen.

Kvalitet är något vi strävar efter på alla plan. Det gäller allt från kundkontakter till musikinstrument och teknisk utrustning, att vi är på rätt plats vid rätt tid, låtmaterial etc.

Vi satsar långsiktigt och varaktigt. Vi kan se våra kunder i ögonen även efter genomförd affär och de flesta kommer tillbaka och anlitar oss igen. Vi har medvetet byggt upp företaget efterhand och investerar när ekonomin tillåter. På så sätt har vi byggt upp ett solitt företag. Vi har också valt våra samarbetspartners med omsorg.